Sol- og lyddæmpende ruder

Skrevet d. 9 august, 2010

 

Solafskærmende ruder

Solskin kan forårsage et dårligt indeklima med høje temperaturer. Med solfskærmende ruder kan op til 85 pct.
af energien holdes ude. Varmen reflekteres og absorberes, så indetemperaturen bliver behagelig og lettere at
styre året rundt.

Støjdæmpende ruder

Støj er et voksende miljøproblem, frem for alt langs stærkt trafikerede gader og veje med tung trafik. Den generende
lyd trænger hovedsageligt ind gennem glaspartier og utætheder i konstruktionen. I Danmark påvirkes ca. 1 million
boliger af stærke støjpåvirkninger, derfor er der udviklet ruder specielt beregnet til lyd- og støjdæmpende formål.